SOUTĚŽ

 

Pravidla soutěže

PRAVIDLA REKLAMNÍ SOUTĚŽE

1. Reklamní soutěž (dále jen „Soutěž“) organizuje společnost Bohemian River Rhapsody, s.r.o., se sídlem Francouzslá 75/4, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 08117373, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce 313208 (dále jen „organizátor“ nebo BRR). Účast v Soutěži je zdarma a není podmíněna nákupem zboží či služeb organizátora.

2. Soutěž se koná v termínu od 19. 7. 2020 do 26.7. 2020 (dále jen „termín konání soutěže“).

3. Podmínkou k účasti v Soutěži je správná odpověď pod soutěžní příspěvek ZDE a ZDE: soutěžící si mají tipnout - s přesností na dvě desetinná čísla, jakou nejvyšší rychlostí jachta Bohemian River Rhapsody zatím na Vltavě jela a nominovat osobu, se kterou by si vítěznou plavbu chtěli užít. Do Soutěže bude zařazen ten, kdo splní obě podmínky stanovené v těchto pravidlech Soutěže (dále jen „soutěžící“).

4. Soutěžícími mohou být výhradně osoby, které dovršily 18 let věku a které jsou plně svéprávné.

5. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k organizátorovi a osoby jim blízké dle § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména příbuzní v řadě přímé, sourozenci, manželé nebo partneři těchto osob.

6. Ze všech soutěžících bude organizátorem 27.7.2020 vybrán výherce, který se svou odpovědí bude nejvíce blížit skutečnosti.

7. V soutěží vyhrává 1 soutěžící, který si s sebou může na palubu vzít jednu osobu zadarmo a až 8 dalších za speciální cenu 500Kč za plavbu (včetně dvou skleniček Prosecca a fotograifí od profesionálního fotografa). Max. tedy 10 osob na palubě.  Podmínkou je, že nesmí být pod vlivem alkoholu!

8. Výherce bude zveřejněn ZDE a kontaktován zprávou na Instagramu nebo Facebooku dne 27. 7. 2020.

5. Výherce bude informován přes messenger (IG nebo FB) nebo na email, pokud nám je poskytne. Místo nástupu a termín plavby upřesníme po domluvě s vítězem.

9. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze Soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jenž je jinak v rozporu s těmito pravidly Soutěže. Účast v Soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

 

10. Výhry, které z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možno doručit, propadají ve prospěch organizátora. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně výherců Soutěže nebo poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele.

11. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

12. Každý registrovaný soutěžící může vyhrát v Soutěži maximálně 1 výhru.

13. Výhra – plavba může být organizátorem zrušena z důvodu nepříznivého počasí a do 14 dní bude určen nový termín plavby.

13. Zpracování osobních údajů soutěžících a výherc

 

 

KONTAKT

 

Kontaktní informace
Rašínovo nábř. 13
120 00 Praha 2
reservation@brr.cruises
+420 778 789 888

Fakturační údaje

Bohemian River Rhapsody s.r.o.
Francouzská 75/4
Praha 2, 120 00
IČ: 08117373
Bankovní účet CR: 1672308002/5500
Iban: CZ8955000000001672308002
Bic/Swift code: RZBCCZPP
Poptávkový formulář

Údaje označené * jsou povinné

Jméno *
Příjmení*
E-mail*
Telefon*
Mám zájem o:*
  Souhlasím s Všeobechnými podmínkami pro distribuci produktů Bohemian River Rhapsody.

Odeslat