HỌ VIẾT VỀ CHÚNG TÔI

 


 

Liên lạc

 

Thông tin liên lạc
Rašínovo nábř. 13
120 00 Praha 2
reservation@brr.cruises
+420 778 789 888

Số liệu cần thiết cho thanh toán

Bohemian River Rhapsody s.r.o.
Francouzská 75/4
Praha 2, 120 00
IČ: 08117373
Bankovní účet CR: 1672308002/5500
Iban: CZ8955000000001672308002
Bic/Swift code: RZBCCZPP

Request form

Information with * is compulsory

Tên*
Họ*
E-mail*
Số điện thoại*
Tôi có nhu cầu:*
  Tôi đồng ý với tất cả điều khoản cơ bản cho việc phân phối sản phẩm của Bohemian River Rhapsody.